Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Đường xa vạn dặm

Đường xa vạn dặm

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/05/2008 18:19
Trịnh Công Sơn, 1992


Mẹ bỏ tôi đi. Ðường xa vạn dặm
Mẹ bỏ con đi. Ðường xa mịt mùng
Mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi
Trong khi con ngồi mẹ bỏ con đi
Trong khi con nằm mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi

Mẹ bỏ tôi đi. Ðường xa vạn dặm
Mẹ bỏ con đi. Ðường xa vạn dặm
Giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ tôi đi
Gối lệch chăn mòn. Mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi
Mẹ bỏ con đi

Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa
Bao nhiêu giấc mộng lòng vạc bay xa
Mẹ bỏ con đi.


Nguồn
K7 TCS-Hồng Nhung "Bống bồng ơi!", năm 1993 (Trung tâm băng nhạc trẻ)
CD Có Một Ngày Như thế
Chú thích
Chúng tôi đề 1992 cho năm ra đời của Đường xa vạn dặm là căn cứ vào ngày mất của bà Lê thị Quỳnh (sinh năm 1921), mẹ TCS. Bản này không có trong các tuyển tập Những bài ca không năm tháng, từ 1993 và về sau, tuy đã xuất hiện (lần đầu) trong K7 TCS-Hồng Nhung "Bống bồng ơi!", năm 1993 (Trung tâm băng nhạc trẻ)
Bài này còn có tên khác là Mẹ bỏ con đi (CD Bống bồng ơi! Tình khúc TCS, Mimosa Productions 1994). Và cũng là bài Mẹ bỏ tôi đi nữa.


Các thao tác trên Tài liệu