Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Chính chúng ta phải nói

Chính chúng ta phải nói

- Webmaster cập nhật lần cuối 29/07/2014 15:52
Trịnh Công Sơn, 1969-

Vân Quỳnh và Trịnh Công Sơn hát
Băng "Kinh Việt Nam" (1972)

Chính chúng ta phải nói hoà bình
Khi tim người rực lửa cầu mong
Chính chúng ta phải có mọi quyền
Đứng lên đòi thống nhất quê hương

Em đã thấy các anh lên đường
Thoát yếu hèn dựng thân cao lớn
Đời sống vươn vai
Thành phố giăng tay
Lời nói căng môi

Trăm con phố bỗng lao xao mừng
Trăm câu nói gióng cao như rừng
Một giòng cuồng lưu
Mở đời tự do
Nhà tù hò reo

Chính chúng ta phải nói hoà bình
Khi đất này địa ngục dựng lên
Chính chúng ta dành lấy mọi quyền
Quyền chối từ chém giết anh em

Em đã thấy các anh lên đường
Những tay trần làm cơn bão lớn
Cùng đứng bên nhau
Triệu bước nôn nao
Biểu ngữ giăng cao

Ta hãy nói hãy kêu tung trời
Ta phải đến khắp nơi ta đòi
Ruộng cần bàn tay
Nhà cần người xây
Vũ khí xếp lại

Chính chúng ta phải nói hoà bình
Chính chúng ta phải nói hoà bình
Đất nước này loài người đã dã man
Đất nước này chỉ còn lại người điên
Anh em quyết lòng
Đứng lên !

Các thao tác trên Tài liệu