Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Chưa mòn giấc mơ

Chưa mòn giấc mơ

- Webmaster cập nhật lần cuối 31/08/2014 12:08
Trịnh Công Sơn, <=1969

Trịnh Công Sơn hát
Băng "Kinh Việt Nam" (1972)

1. Ta bước bước đi, bước bước hoài,
trên quê hương dấu yêu này
Còn bao nhiêu người
Nhìn nhau hôm nay
Đôi mắt bóng tối
Trái tim nghi ngại
Còn ai quanh đây chưa góp tiếng nói
Chưa nối lại nắm tay

Ta bước bước đi, bước bước hoài,
trên quê hương dấu yêu này
Dù trăm năm dài, ngày đêm dân ta cứ quyết chiến đấu mãi
Đánh trăm quân thù
Mặt đất âm u đang dọn ngày về trong câu thề máu xương

2. Ta bước bước đi, bước bước hoài,
trên quê hương dấu yêu này
Ruộng khô đất nghèo
Bàn tay nâng niu
Ta quyết cấy mãi
Lúa sẽ lên đều
Ngày nay dân ta đang mãi đói khát
Quyết sống còn với nhau

Ta bước bước đi, bước bước hoài,
trên quê hương dấu yêu này
Ruộng hư cấy lại, nhà tan ta xây quyết chí sớm tối
Giữ thơm con người
Ngàn năm dân ta qua mọi ngục tù chưa hao mòn giấc mơ.

Ta bước bước đi, bước bước hoài,
trên quê hương dấu yêu này
Ta nối nối tay cất tiếng cười thách đố ai cướp đất này
Từ nghìn năm ta tới
Còn cố gắng mãi dựng nước mọi nơi.

Các thao tác trên Tài liệu