Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Buồn từng phút giây

Buồn từng phút giây

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/07/2014 15:52
Trịnh Công Sơn, 1970-71

Chết từng ngày
Sống từng ngày
Còn sống một ngày
Còn nhìn thấy quanh đây
Hàng vạn cánh dơi
Tanh hôi bên đời
Từng bầy thú gian
Xum xoe môi cười
Tuổi trẻ ra đi
Về miền tăm tối

Hàng triệu tiếng than
Nghe trên môi người
Tuổi trẻ chết oan
Trên tay nhân loại
Một đời Việt Nam
Nào có lâu dài

Từng ngày sống
Từng ngày lo
Ngồi nhìn quanh
Rồi lại chờ một ngày mới
Lòng buồn thêm
Vì người chết nhiều mãi

Từng ngày sống không vui
Từng ngày chết cho ai
Từng ngày chết cho ai
Từng ngày hét la to
Từng ngày sống âm u
Một đời sống ao tù
Từng ngày trong bóng tối
Ngồi lặng nghe thế giới
Buồn từng phút giây

Sống từng ngày
Chết từng ngày
Còn sống một ngày
Là hẹn chết mai đây
(Là hẹn chết không may).


Các thao tác trên Tài liệu