Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Có duyên không nợ

Có duyên không nợ

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/07/2014 15:52
Trịnh Công Sơn, 1998

(Tặng Đ và G)


Hát tùy hứng

1. Duyên nợ một đời
Có duyên không nợ
Một mình nhớ ai
Hai hai mà một
Một mình nhớ nhớ
Nhớ em không nợ
Một mình vẫn nhớ
Một mình vẫn hai
Hai hai mà một
Có duyên không nợ
Vì hai mà vẫn một mình.

2. Duyên nợ thở dài
Có duyên không nợ
Một ngày đã phai
Hai hai mà một
Một đời có có
Nhớ em không nợ
Một đời không không
Một mình có không
Hai hai mà một
Có duyên không nợ
Dù xa xa cũng là tình.

Các thao tác trên Tài liệu