Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Hãy khóc đi em

Hãy khóc đi em

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/07/2014 15:52
Trịnh Công Sơn, <=1972

Hãy khóc đi em cuối cuộc tình
Còn đây những ngày buồn
Hãy khóc hãy khóc đi em có còn gì
Ngày thôi hết đợi chờ

Hãy khóc hãy khóc đi em
Hãy khóc hãy khóc khóc đi em
Giòng nước mắt sẽ bay trong trời
Làm cơn mưa rớt trên chăn gối
Lời cỏ cây hát trên da người

Hãy khóc đi em cuối cuộc tình
Còn đâu những mặn nồng
Hãy khóc hãy khóc đi em có còn gì
Tình đã mất đường về
Hãy khóc hãy khóc đi em
Hãy khóc đi em.

Các thao tác trên Tài liệu