Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Gọi đời lên mau

Gọi đời lên mau

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/07/2014 15:52
Trịnh Công Sơn, <=1964

Khi tay xa rồi
Hồn mây tím trời
Khi chân bước rời
Hồn lên từng cỏi
Ngày sau cho ai
Buồn này lên môi
Hỏi lời trăn trối
Niềm thương lên ngôi
Căn phòng ngủ vùi
Lá ru bước dài
Đèn vàng trên lối
Vòi vọi đêm tới
Sầu này trên vai

Buồn trong mắt sâu
Nhạc hồn dâng cao
Tím lên môi sầu
Nghìn đời trông nhau
Gọi vào cơn đau
Lá ru thay màu

Khi mây qua đầu
Hồn trinh bước vào
Khi thân rả rời
Trời lên gió gọi
Một trời mưa mau
Làm cho tôi quên
Gọi bằng tên em
Loài hoa trinh nguyên
Khi chân buớc dài
Khi thân lưu đày
Hồn chuyền tay nhau
Lời thương che dấu
Gọi đời lên mau


Ghi chú
Cám ơn anh Nguyễn Thảo Long đã tìm lại được bài này trong biển sóng, và anh Bùi Quan Thuận đã vớt ra được, nhạc với lời, từ tiếng mất tiếng còn của thời sơ khai. (PvĐ, 18/07/2006)
Attachments

Các thao tác trên Tài liệu