Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Chiều một mình qua phố

Chiều một mình qua phố

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/07/2014 15:51
Trịnh Công Sơn, 1961

Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Có khi nắng khuya chưa lên
mà một loài hoa chợt tím
Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Gót chân đôi khi đã mềm
Gọi buồn cho mình nhớ tên

DK :
Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
Cho mình còn nhớ nhau
Chiều qua bao nhiêu lần tay rời
Nghe buồn ghé môi sầu
Ngày nào mình còn có nhau
Xin cho dài lâu
Ngày nào đời thôi có nhau
Xin người biết đau

Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Gió ơi gió ơi bay lên
Để bụi đường cay lòng mắt
Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Áo xưa chưa quen phong trần
Đợi mùa thu vàng áo thêm

Chiều một mình qua phố
Nghe dòng nước vẫn vây quanh
Bước chân nghe quen cũng buồn
Lạy đời xin còn tuổi xanh
Còn một mình trên phố
Âm thầm nhớ nhớ tên em
Ngoài kia không còn nắng mềm
Ngoài kia ai còn biết tên.

Chú thích
Theo Nguyễn Đắc Xuân, Trịnh Công Sơn, Có một thời như thế, Phan thị Thăng là người đầu tiên hát bài Chiều một mình qua phố trên Đài phát thanh Qui Nhơn (1963).

Các thao tác trên Tài liệu