Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Giọt nước cành sen

Giọt nước cành sen

- Webmaster cập nhật lần cuối 12/10/2008 08:27
Trịnh Công Sơn, <>1990. Thơ Thân Thị Ngọc Quế.


Ngàn năm giọt nước có buồn không
Có buồn không, có buồn không
Sao vẫn long lanh dưới ánh hồng
Mà vẫn long lanh, vẫn long lanh
Trên cánh sen vàng ai biết được
Ngàn năm giọt nước có buồn không
Ngàn năm giọt nước có buồn không.

Nguồn
K7 Cho dù năm tháng, 1992?, -1
Chú thích
Giọt nước cành sen xuất hiện (lần đầu tiên?) trong K7 Cho dù năm tháng gồm 6 bài TCS & 6 bài của Phạm Trọng Cầu (Sóng Nhạc, 1992?).

Các thao tác trên Tài liệu