Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Gần như niềm tuyệt vọng

Gần như niềm tuyệt vọng

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/07/2014 15:52
Trịnh Công Sơn, 1973

Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
Rơi rất gần rơi xuống trong tôi
Có nhiều khi rơi xuống bên đời
Trong gian nan nên cất tiếng cười

Đời sống mỗi khi đưa tiễn người
Là tôi lắng nghe lòng tôi rã rời
Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
Trong xuân thì thấy bóng trăm năm

Bỗng một hôm qua phố hoang tàn
Tôi quen như tôi đã có lần
Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
Môi em hồng như lá hư không

Có nhiều khi bên gối tôi nằm
Nghiêng sang em tôi thấy nắng vàng
Dường như bão qua dòng sông nước lên
Đời không có mưa mà vẫn ướt mềm

Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
Sông bao lần sông đã ra đi
Những ngàn xưa trôi đến bây giờ
Sông ra đi hay mới bước về.

Chú thích
Bài này cũng có tên là Hình như niềm tuyệt vọng (K7 TCS qua Thanh Hải, 1983, -2).
Xem chú thích của bài Bay đi thầm lặng.

Các thao tác trên Tài liệu