Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Cho quê hương mỉm cười

Cho quê hương mỉm cười

- Webmaster cập nhật lần cuối 31/08/2014 12:10
Trịnh Công Sơn, <=1967


Trịnh Công Sơn hát
Băng "Kinh Việt Nam" (1972)

Trên thân em đã có vết bầm
Trên da anh thịt xương tra tấn
Trên thân chị nhục nhằn đau thương
Xin nuôi thêm dòng máu quật cường

Triệu bàn tay chúng ta đấm tan trên mặt tôi đòi
Trong tim con người lòng tin làm khí giới
Ta hiên ngang bên thú mặt người
Một bầy thú tay sai cho người ngoài
Triệu bàn chân chúng ta bước đi trên mặt đất này
Trong tim con người là một đồng lúa mới
Ta nung sôi ý chí mặt trời
Chặt cùm xích cho quê hương mỉm cười

Triệu bàn tay chúng ta đấm tan trên mặt tôi đòi
Trong tim con người lòng tin làm khí giới
Ta hiên ngang bên thú mặt người
Một bầy thú tay sai cho người ngoài
Triệu bàn chân chúng ta bước đi trên mặt đất này
Trong tim con người là một đồng lúa mới
Ta nung sôi ý chí mặt trời
Chặt cùm xích cho quê hương mỉm cười.

Nguồn
Băng-nhạc Kinh Việt Nam & Ta Phải Thấy Mặt Trời, 1967
Chú thích
Cám ơn anh Nguyễn thảo Long đã bổ sung tập này cho Thư mục.


Các thao tác trên Tài liệu