Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát

Bài hát

- Webmaster cập nhật lần cuối 15/05/2015 07:05

Chú thích
Lời của các bài hát đã được kiểm tra với bản gốc.
Năm sáng tácghi chú dựa theo Thư mục ca khúc Trịnh Công Sơn của anh Phạm văn Đỉnh.
Tổng số bài hát tới nay : 244 bài hát (trong đó có 217 bài có nốt nhạc).
Tiêu đề Phần mô tả
Rich document Octet Stream Thanh quan ca Trịnh Công Sơn, <>1970
Rich document Thiên sứ bâng khuâng Trịnh Công Sơn, 1999
Rich document Thuở bống là người Trịnh Công Sơn, 1998
Rich document Thương một người Trịnh Công Sơn, 1958-59
Rich document Tiến thoái lưỡng nan Trịnh Công Sơn, 1998?
Rich document Tiếng ve gọi hè Trịnh Công Sơn, <=1961
Rich document Tình ca của người mất trí Trịnh Công Sơn, 1967
Rich document PostScript document Tình khúc Ơ-Bai Trịnh Công Sơn, 1988
Rich document object code Tình nhớ Trịnh Công Sơn, <=1966(?)
Rich document ULAW (Sun) audio Tình sầu Trịnh Công Sơn, 1965
Rich document Octet Stream Tình xa Trịnh Công Sơn, 1966-67
Rich document Octet Stream Tình xót xa vừa Trịnh Công Sơn, 1970
Rich document Tình yêu tìm thấy Trịnh Công Sơn, 1982
Rich document Tôi biết tôi yêu Trịnh Công Sơn, <=1972
Rich document Troff document Tôi đã mất Trịnh Công Sơn, 1970
Rich document Tôi đang lắng nghe Trịnh Công Sơn, 1981
Rich document Tôi ơi đừng tuyệt vọng Trịnh Công Sơn, 1992
Rich document Tôi ru em ngủ Trịnh Công Sơn, <=1967
Rich document Tôi sẽ đi thăm Trịnh Công Sơn, <=1967
Rich document object code Tôi sẽ nhớ Trịnh Công Sơn, 1980
Rich document Trả lại em Trịnh Công Sơn, <>1980
Rich document Trong mỗi đời riêng Trịnh Công Sơn, 1980?
Rich document object code Trong nỗi đau tình cờ Trịnh Công Sơn, 1981
Rich document C source code Tự tình khúc Trịnh Công Sơn, <>1970
Rich document Octet Stream Từng ngày qua Trịnh Công Sơn, <>1972
Rich document Tuổi đá buồn Trịnh Công Sơn, 1961
Rich document Tuổi đời mênh mông Trịnh Công Sơn, 1982
Rich document Tuổi trẻ Việt Nam Trịnh Công Sơn, 1969-
Rich document Tưởng rằng đã quên Trịnh Công Sơn, <=1972
Rich document Ước mơ về dòng điện Trịnh Công Sơn, <>1980
Rich document Ướt mi Trịnh Công Sơn, 1958
Rich document Vẫn có em bên đời Trịnh Công Sơn, 1986
Rich document Vẫn nhớ cuộc đời Trịnh Công Sơn, <=1972
Rich document object code Vàng phai trước ngõ Trịnh Công Sơn, 1973-74
Rich document Về giữa Trị An Trịnh Công Sơn, 1985
Rich document Octet Stream Về thăm mái trường xưa Trịnh Công Sơn, 1990?
Rich document Về trong suối nguồn Trịnh Công Sơn, 1986
Rich document RealAudio broadcast Vết lăn trầm Trịnh Công Sơn, 1963
Rich document Vì bé ngoan Trịnh Công Sơn
Rich document Vì tôi cần thấy em yêu đời Trịnh Công Sơn, <=1980
Rich document Việt nam ơi hãy vùng lên Trịnh Công Sơn, <=1969
Rich document Octet Stream Vườn xưa Trịnh Công Sơn, <1993
Rich document Xa dấu mặt trời Trịnh Công Sơn, 1965?
Rich document Xác ta xác thù Trịnh Công Sơn, <=1972
Rich document Xanh lòng phai tàn Trịnh Công Sơn, <=1972
Rich document Xin cho tôi Trịnh Công Sơn, <>1965
Rich document Xin mặt trời ngủ yên Trịnh Công Sơn, 1964
Rich document Xin trả nợ người Trịnh Công Sơn, 1993
Rich document object code Yêu dấu tan theo Trịnh Công Sơn, <>1972

Các thao tác trên Tài liệu