Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Thiên sứ bâng khuâng

Thiên sứ bâng khuâng

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/07/2014 15:52
Trịnh Công Sơn, 1999

Con chim con chim về đậu bên người,
Là Thiên sứ đó, là tôi cũng chừng
í a a tôi lại là chim
Là Thiên sứ đó là tôi cũng chừng

Vô tình em thả í a bâng khuâng
Tôi làm chim nhặt để phần mai sau
Để phần mai sau
Tôi làm chim nhặt để phần mai sau

Mai sau Thiên sứ về trời
Thiên sứ về trời ở lại
Còn tôi ở lại bên người tôi yêu
Còn tôi ở lại bên người tôi yêu

 

Ghi chú
Bản do chính TCS chép tay có in lại trong Trịnh Công Sơn, Cuộc đời, âm nhạc, thơ, hôị hoạ và suy tưởng, tr. 48. Thiên sứ bâng khuâng là bài thứ hai của Trịnh Cung mà TCS phổ nhạc; bài Cuối cùng cho một tình yêu, đã ra đời 40 năm trước. Chúng tôi chưa nghe bản mới này, không biết có CD chưa?

 

Các thao tác trên Tài liệu