Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Xác ta xác thù

Xác ta xác thù

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/07/2014 15:52
Trịnh Công Sơn, <=1972

1. Xác ta xác thù hôm nay
Rất nhiều trên hàng kẽm gai
Xác ta xác thù hôm nay rất nhiều hôm nay
Rất nhiều trên thành phố ấy
Đừng buồn chi em ta như cỏ mọn bên đường
Từng phe cho đấy là chiến công
Xác ta xác thù hôm nay
Rất nhiều trong hầm hố sâu
Xác ta xác thù hôm nay rất nhiều hôm nay
Rất nhiều trên từng lộ máu
Đừng buồn chi em ta như hạt bụi u sầu
Đừng làm me khóc mắt phai mầu

2. Xác ta xác thù hôm nay
Rất nhiều trên đồi núi xa
Xác ta xác thù hôm nay rất nhiều hôm nay
Rất nhiều trên giòng sông đó
Đừng buồn chi em ta như một gợn ao hồ
Cười đi em nhé mừng thắng to
Xác ta xác thù hôm nay
Rất nhiều giữa đồng lúa thơm
Xác ta xác thù hôm nay rất nhiều hôm nay
Rất nhiều trên đồi hoa thắm
Đừng buồn chi em ta như giọt lệ vô tình
Cười lên em nhé dẫu đau lòng.


Các thao tác trên Tài liệu