Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Vì bé ngoan

Vì bé ngoan

- Webmaster cập nhật lần cuối 17/10/2008 17:44
Trịnh Công Sơn


Bờ a ba là ba của bé
Mờ e me là mẹ của em
Lờ a la ba không la mắng
Đờ on đon mẹ không đánh đòn.

Ghi chú
Bản Vì bé ngoan mà lần đầu chúng tôi đước biết tới là do Thư mục tác phẩm TCS của Hà Thái Thuỷ (Hợp Lưu, số 59, tháng 6-7/2001, tr.5-11). Bài hát này đã được gom lại trong CD 12 bản dành cho thiếu nhi: "Như hòn bi xanh" (Phương Nam Film- 9/2005).

Các thao tác trên Tài liệu