Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Việt nam ơi hãy vùng lên

Việt nam ơi hãy vùng lên

- Webmaster cập nhật lần cuối 31/08/2014 12:06
Trịnh Công Sơn, <=1969

Trịnh Công Sơn hát
Băng "Kinh Việt Nam" (1972)

Việt Nam ơi xin hãy vùng lên
Ngày mai đây dưới bóng cờ thiêng
Ta hãy nhìn quanh tuổi trẻ đứng gióng hàng
Anh bước đi tôi bước đi
Em với chị bước theo
Tìm Việt Nam xưa yêu dấu
Ta đi trong cách mạng tự hào
Ta sẽ chiếm trăm công trường
Ta xây nên nghìn phố hòa bình
Ðã đến ngày dựng núi đứng lên
Khắp nước nhà nở trái vinh quang

Ðường hôm nay dân ta đi tới
Quyết không còn một ngày u tối
Ðường hôm nay dân ta đi tới
Những tim người rực ngời nắng mai
Triệu nắm tay anh em nối dài
Ðồng bào ơi lập phố phường bằng bàn chân
Ðã đến lúc cách mạng tiến lên

Ðường hôm nay dân ta đi tới
Những cánh đồng nồng mùi lúa mới
Ðường hôm nay dân ta soi sáng
Cho đất này chợt dậy đấu tranh
Tình nước non trong ta xây thành
Ðồng bào ơi nối cho bền triệu bàn tay
Dân ta quyết dựng lấy ngày mai.

Các thao tác trên Tài liệu