Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Đi mãi trên đường

Đi mãi trên đường

- Webmaster cập nhật lần cuối 11/10/2008 22:16
Trịnh Công Sơn, 1999


Đi đi trên đường
Đi đi và đi mãi
Đi đi và không tới
Xa xăm chiều réo ai
Đi không còn biên giới
Chút tình kia đã phai

Đi đi trên đường
Đi đi và đi mãi
Đi đi và che dấu
Bao nhiêu là vết thương
Đi linh hồn khô ráo
Không tình không vấn vương.


Nguồn
CD Vì tôi cần thấy em yêu đời, 2001?
Nguyễn Quang Sáng, Trịnh Công Sơn, Người hát rong qua nhiều thế hệ, tr. 403
Chú thích


Các thao tác trên Tài liệu