Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Tập nhạc / 10 - Tự tình khúc

10 - Tự tình khúc

- Webmaster cập nhật lần cuối 02/06/2015 14:17
Nhân Bản, 1972, 18x18cm, ấn hành lần thứ nhất, 10 000 cuốn

Bìa 1 - tranh Trịnh Công Sơn
Thay lời tựa
TCS, Nỗi lòng của tên tuyệt vọng **, 11/1972


Bìa 4

Mục lục

1. Nguyệt ca
2. Tự tình khúc
3. Lời thiên thu gọi
4. Chỉ có ta trong một đời
5. Đêm thấy ta là thác đổ
6. Lời mẹ ru
7. Bên đời hiu quạnh
8. Đoá hoa vô thường

Phụ bản

 
Phụ bản - tranh Trịnh Công SơnGhi chú
(*) Bìa và phụ bản chỉ ký tên tắt "tcs" và có ấn thêm "con cá tuổi"; dạo 1972 (là năm đầu TCS có tranh (màu) được in ?), tranh TCS còn mang nhiều phong chất "Chagall".
(**) Thay lời tựa của TCS là do chúng tôi nhan đề. Lời tựa này, TCS sẽ cho in đi in lại nhiều lần trong những tập nhạc xuất bản và tái bản từ 1993 cho đến cuối đời.

Các thao tác trên Tài liệu