Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Tập nhạc / 06 - Ta phải thấy mặt trời

06 - Ta phải thấy mặt trời

- Webmaster cập nhật lần cuối 16/05/2015 11:16
Nhân Bản, 1969 , 18x18 cm, in 7 000 cuốn

Bìa 1 - tranh Đinh Cường

Mục lục

1. Ta phải thấy mặt trời
2. Những giọt máu trổ bông
3. Những ai còn là Việt nam
4. Tuổi trẻ Việt Nam
5. Chính chúng ta phải nói
6. Ta đi dựng cờ
7. Đừng mong ai, đừng nghi ngại
8. Việt nam ơi hãy vùng lên
9. Ta quyết phải sống
10. Chưa mòn giấc mơ
11. Huế Sài Gòn Hà Nội


Phụ bản - Bửu Chỉ
 
Ghi chú
(*) Trang chót của tập nhạc có thông báo: "Sẽ phát hành vào tháng 9/1970 2 tuyển tập ca khúc mới nhất, Ca khúc Trịnh Công Sơn (15 tình khúc), Ca khúc Trịnh Công Sơn (thân phận ca)". Có lẽ, tập đầu là tập, sau này khi phàt hành, đã được đặt tên "Như cánh vạc bay", cũng gồm 15 tình khúc, và tập thứ nhì là tập "Cỏ xót xa đưa" (10 ca khúc). Hơn nữa, từ đó về sau, người ta nhận thấy, mỗi tập là có tên riêng, lấy từ tên một ca khúc trong tập (trừ mấy Tuyển tập đồ sộ chót).
(**) Không có in năm xuất bản, nhưng trong đầu tập nhạc có đề "Viết xong cuối tháng 10, 1969". Theo Bửu Chỉ, bđd, tập "Ta phải thấy mặt trời" xuất bản năm 1970.

Trang 3

Bià 4

Các thao tác trên Tài liệu