Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Ta đi dựng cờ

Ta đi dựng cờ

- Webmaster cập nhật lần cuối 31/08/2014 12:04
Trịnh Công Sơn, <=1969

Trịnh Công Sơn hát
Băng "Kinh Việt Nam" (1972)

Ngày nào dân ta đi dựng cờ
Một đời âm u sẽ sáng loá
Bao năm dân ta cúi đầu chờ
Hèn mọn thân trai không dám nhớ

Một ngày dân ta quyết dựng cờ
Dạy tình anh em cho dã thú
Cây hoang sẽ chết trái căm thù
Từ sông Hương ta kêu sông Hồng về
Về Cửu Long có áo cơm vàng
Một bình minh dân ta ca hát khắp giang sơn

Ngày nào dân ta đi dựng cờ
Dựng lại quê hương không héo úa
Quanh ta nôn nao những mẹ già
Ruộng hoang vu đang nhớ lúa

Việt Nam đã bao năm quên đi đời sống bình thường nhân loại
Đến nay quyết đòi áo cơm
Việt Nam đến hôm nay dân ta phải thấy
Cần hoà sức mạnh đứng lên xây lại nước non.

Các thao tác trên Tài liệu