Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Những ai còn là Việt nam

Những ai còn là Việt nam

- Webmaster cập nhật lần cuối 31/08/2014 11:58
Trịnh Công Sơn, <=1969

Vân Quỳnh và Trịnh Công Sơn hát
Băng "Kinh Việt Nam" (1972)

1. Hãy mở mắt ra nhìn quanh đây
Những ai còn là Việt Nam
Triệu người đã chết
Hãy mở mắt ra lật xác quân thù
Mặt người Việt Nam trên đó

Ði trên những xác người
Bao năm thắng những ai
Quê hương héo khô rồi
Anh em Bắc Nam Trung
Ra đi giữ núi sông
Trong tim có chờ mong
Một ngày mai đây nhìn đất nước
Reo vui cờ thống nhất
Chân bước đi trên ba miền

2. Hãy mở mắt ra nhìn quanh đây
Những ai còn là Việt Nam
Hận thù giả dối
Hãy mở mắt ra nhìn kiếp tôi đòi
Nhìn ngày Việt Nam tăm tối

Bao năm xác xơ đời
Dân ta tắm máu tươi
Ai vui đếm xác người
Ði trong bóng anh em
Nghe sắt thép vây quanh
Cơn đau muốn vùng lên
Còn lại bao nhiêu người yêu dấu
Xin quay về tranh đấu
Chờ sớm mai đi cùng nhau.

Các thao tác trên Tài liệu