Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Ta quyết phải sống

Ta quyết phải sống

- Webmaster cập nhật lần cuối 31/08/2014 12:07
Trịnh Công Sơn, <=1969

Vân Quỳnh hát
Băng "Kinh Việt Nam" (1972)

Trong đêm tối quê hương này
Ta bước đi hoài sao chưa tới
Còi tương lai đang kêu gọi
Tuổi thanh niên sao dễ vui chơi

1. Còn sống xin các anh quyết còn cách mạng
Đời ta ta lo
Xin xếp vũ khí
Bàn tay không tiến lên
Đã qua bao năm hy sinh thịt xương
Nay ta quyết phải sống
Toàn nước chiến đấu
Ta bền vững một lòng với nhau

Máu luân lưu sức sống hồng hào
Dân ta đến một trời cơm áo
Dân ta sẽ đến những nơi không còn đời bán máu
Dựng lại Việt Nam sáng tươi trong yêu thương nhân loại
Anh em đã chết máu xương vun đời loài lang sói
Triệu người dân ta đứng lên quyết xây lại ngày mai.

2. Dù khó ta vẫn đi trên đường cách mạng
Bàn tay tương lai
Đi lấp bóng tối
Đời bình yên sống vui
Đã qua bao năm dân ta ngồi yên
Con tim đã buốt cóng
Ngày tháng đã đến
Phơi giòng máu mở lòng tối tăm

Bước gian nan trong bước nhọc nhằn
Trăm tay yếu trở thành thép cứng
Quanh đây ta xoá vết thương tôi đòi còn ghi dấu
Mặt người hôm nay ngước lên đã không còn lo sợ
Quanh đây có tiếng máu xương kêu gào đòi phấn đấu
Dựng người Việt Nam đứng lên trên đất này Tự Do.

Các thao tác trên Tài liệu