Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Tập nhạc / 04 - Kinh Việt Nam

04 - Kinh Việt Nam

- Webmaster cập nhật lần cuối 16/05/2015 11:08
Nhân Bản, 1968, 18x18 cm, in 7 500 cuốn

Bìa 4

Bìa 1 - Đinh Cường


Lời tựa
Xin hãy dừng tay *, TCS, 1968Mục lục

1. Dân ta vẫn sống
2. Chờ nhìn quê hương sáng chói
3. Dựng lại người dựng lại nhà
4. Ngày mai đây bình yên
5. Cánh đồng hoà bình
6. Ta thấy gì đêm nay
7. Sao mắt mẹ chưa vui
8. Đôi mắt nào mở ra
9. Hãy đi cùng nhau
10. Hành Ca
11. Đồng dao hoà bình
12. Nối vòng tay lớn

Phụ bản


Phụ bản - Đinh CườngGhi chú
(*) Lời tựa của TCS do chúng tôi nhan đề.

Các thao tác trên Tài liệu