Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Ngày mai đây bình yên

Ngày mai đây bình yên

- Webmaster cập nhật lần cuối 31/08/2014 11:27
Trịnh Công Sơn, <=1968

Vân Quỳnh hát
Băng "Kinh Việt Nam" (1972)

Bao nhiêu người đã ra đi
Ngày mai đây bình yên
Vì mọi nơi đã lên mồ hoang
Ngày mai đây nhìn quanh
Lòng sẽ thấy xót xa vô cùng
Mẹ già đi lom khom tìm trên bãi vắng
Tìm mộ đứa con hôm nay không còn
Để đón thanh bình

Bao nhiêu người đã hy sinh
Ngày mai đây bình yên
Vì thịt xương đã phơi đồng xanh
Ngày mai đây bình yên
Vì giòng máu đã ngăn bạo cường
Ngày Việt Nam mênh mang trầm hương đốt ấm
Triệu người bước đi mang trong tim mình
Tiếng nói trầm ngâm

Nơi đây còn những thương binh
Ngày mai đây ruộng xanh
Là niềm tin cấy trên lòng anh
Vì quanh đây nhờ anh
Người người đã sống trong yên lành vượt lầm than
Tên anh là cây đuốc sáng
Một vạn cánh chim bay lên trong trời
Hót mãi tình anh

Dọn đường về ngày mai
Trường học dựng mọi nơi
Tay mãi dựng phố nhà
Trong kiến thiết mới
Bệnh viện đầy niềm tin
Chợ người về càng đông
Ta sẽ tự phú cường cho thoát cùm gông

Trên cánh đồng lúa đã lên
Người dân ta nhiều năm
Nhìn cây trái đã khô vườn hoang
Ngày mai đây nhìn quanh
Hoà bình sẽ tưới xanh ruộng đồng
Thuyền ngược xuôi trăm ghe chèo con nước lớn
Hoà bình đến đây cho dân ta về vui với cánh đồng

Trên cánh đồng lúa lên cao
Đời dân ta cần lao
Mồ hôi đã thắm trong ruộng sâu
Ngày mai đây rừng hoang thành bãi lúa
Quyết nuôi dân nghèo
Triệu người dân hăng say dựng đời sống mới
Hoà bình đến đây
Dân ta đắp đường khai phá ruộng nương

Trên cánh đồng lúa ra bông
Ngày mai đây Việt Nam
Dựng cờ tươi sáng trong lòng dân
Ngày mai đây Việt Nam
Là bàn chân tiến lên không ngừng
Ngày Việt Nam con tim hồng lên ánh sáng
Dựng lại nước ta
Vinh quang trong trời sáng chói Việt Nam.

Các thao tác trên Tài liệu