Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Tập nhạc / 11 - Phụ khúc da vàng

11 - Phụ khúc da vàng

- Webmaster cập nhật lần cuối 02/06/2015 14:23
Nhân Bản, 1972, 18x18cm

Bìa 4

Bìa 1 - tranh Trịnh Công Sơn
Thay lời tựa
Chập chờn những mối tư nghị**, TCS, 11/1972


Mục lục

1. Một ngày vinh quang một ngày tuyệt vọng
2. Đợi có một ngày
3. Xác ta xác thù
4. Tôi biết tôi yêu
5. Chưa mất niềm tin
6. Người mẹ Ô Lý
7. Hãy nhìn lại
8. Lời ru đêm
9. Mùa áo quan

Phụ bản


Phụ bản - tranh Bửu Chỉ, 29/04/1971

Lời tựa


Lời tựa - TCS, 11/1972Ghi chú
(*) Không thấy đề năm in, ghi 1972 là căn cứ trên ngày của "Lời tựa".
(**) Lời tựa của TCS là do chúng tôi nhan đề.

Các thao tác trên Tài liệu