Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Người mẹ Ô Lý

Người mẹ Ô Lý

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/07/2014 15:52
Trịnh Công Sơn, 1971-72

Tặng người mẹ già tôi đã gặp trong đoàn người từ Quảng Trị về Huế (*)


Một sớm lên đường
Mẹ ra sau vườn
Hỏi thăm trái bí
Trên giàn còn xanh

Một sớm bên hè
Vườn sao vắng vẻ
Này thôi bí nhé
Lên đường cùng me

Bí nằm bí ngủ đường xa
Trên vai mẹ già
Bao nhiêu vốn liếng
Nhớ tới một đời đã xới vun
Hôm nay bỏ vườn với xóm thôn
Chân mẹ già sao run quá
Qua xương trắng với máu hồng

Một sớm đã về
Dừng chân phố thị
Mẹ ôm trái bí
Mắt còn ngẩn ngơ

Ðường vắng bên lề
Một thân rất nhỏ
Mẹ mang trái bí
Ði về chợ xa

Mẹ nhớ mái nhà
Hàng cau sau hè
Còn riêng trái bí
Nhớ giàn đầy hoa.


Chú thích
(*) Dưới tựa Người mẹ Ô Lý, Trịnh Công Sơn có thêm: "Tặng người mẹ già tôi đã gặp trong đoàn người từ Quãng trị về Huế." Có lẽ bản này ra đời năm 1972, trong "Mùa hè Quãng trị đỏ lửa" ?Các thao tác trên Tài liệu