Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Tập nhạc / 09 - Khói trời mênh mông

09 - Khói trời mênh mông

- Webmaster cập nhật lần cuối 16/05/2015 11:27
Nhân Bản, 1972, 18x18cm

Bìa 1 - tranh Trịnh Công Sơn

Mục lục

1. Lời ở phố về
2. Em đi trong chiều
3. Buồn từng phút giây
4. Xanh lòng tàn phai
5. Góp lá mùa xuân
6. Sẽ còn ai
7. Yêu dấu tan theo
8. Tưởng rằng đã quên
9. Ru đời đã mất
10. Để gió cuốn đi
11. Khói trời mênh mông
12. Một lần thoáng có


Ghi chú
(*) Không thấy ghi năm phát hành, nhưng để 1972 là căn cứ vào tranh bìa.
(**) Trong tranh bìa ,Trịnh Công Sơn chỉ ký tắt "tcs", theo đó là "1972" và có vẽ thêm "dấu ấn" con cá dưới chữ ký.

Các thao tác trên Tài liệu