Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Tập nhạc / 02 - (Những) Tình khúc Trịnh Công Sơn

02 - (Những) Tình khúc Trịnh Công Sơn

- Webmaster cập nhật lần cuối 16/05/2015 10:59
Nhân Bản, 1967, tác giả chép tay, 18x18cm.


Bìa 1 - Tôn Thất Văn

Mục lục

1. Nhìn những mùa thu đi
2. Diễm xưa
3. Nắng thuỷ tinh
4. Dấu chân địa đàng
5. Ru em từng ngón xuân nồng
6. Còn tuổi nào cho em
7. Mưa hồng
8. Xa dấu mặt trời
9. Cuối cùng cho một tình yêu (thơ Trịnh Cung)
10. Gọi tên bốn mùa
11. Tôi ru em ngủ
12. Tình sầu


Ghi chú
(*) Trong ấn bản "Tác giả ấn hành" đầu tiên dưới tên nxb Nhân Bản có đề "Những...", nhưng trong các lần tái bản sau, không thấy mạo từ đó nữa, thí dụ trong lần tái bản 1973 với bìa Đinh Cường (1970) và với nốt và lời bằng chữ in (giá bán: 220 đ.)
(**) Không biết An Tiêm có xuất bản tập này trước khi tác giả tự ấn hành dưới tên nxb Nhân Bản như trường hợp "Ca khúc Trịnh Công Sơn" trên đây ?

Các thao tác trên Tài liệu