Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Tập nhạc / 13 - Nhân danh Việt nam

13 - Nhân danh Việt nam

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/11/2007 11:44
Không biết có xuất bản không ?

Bìa 4 - tập "Lời đất đá cũ"

Trong trương chót của tập "Lời đất đá cũ", có quảng cáo sẽ in tập nhạc nhan đề "Nhân danh Việt Nam", nhưng thật sự sau đó không biết có xuất bản không?

Các thao tác trên Tài liệu