Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Nhạc soạn cho ghita / Cho một người nằm xuống

Cho một người nằm xuống

Nhạc Trịnh Công Sơn, Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar


Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar

chomot-1.jpg
chomot-2.jpg

Các thao tác trên Tài liệu