Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Nhạc soạn cho ghita / Đêm thấy ta là thác đổ

Đêm thấy ta là thác đổ

Nhạc Trịnh Công Sơn, Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar


Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar

demthay-1.jpg
demthay-2.jpg

Các thao tác trên Tài liệu