Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Nhạc soạn cho ghita / Diễm xưa

Diễm xưa

Nhạc Trịnh Công Sơn, Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar


Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar

diemxua-1.jpg
diemxua-2.jpg

Các thao tác trên Tài liệu