Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Nhạc soạn cho ghita / Em còn nhớ hay em đã quên

Em còn nhớ hay em đã quên

Nhạc Trịnh Công Sơn, Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar


Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar

emcon-1.jpg
emcon-2.jpg

Các thao tác trên Tài liệu