Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Nhạc soạn cho ghita / Em đi trong chiều

Em đi trong chiều

Nhạc Trịnh Công Sơn, Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar


Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar

emdi-1.jpg
emdi-2.jpg

Các thao tác trên Tài liệu