Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Nhạc soạn cho ghita / Hạ trắng

Hạ trắng

Nhạc Trịnh Công Sơn, Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar


Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar

hatrang-1.jpg
hatrang-2.jpg

Các thao tác trên Tài liệu