Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Nhạc soạn cho ghita / Lặng lẽ nơi này

Lặng lẽ nơi này

Nhạc Trịnh Công Sơn, Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar


Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar

langle-1.jpg
langle-2.jpg

Các thao tác trên Tài liệu