Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Nhạc soạn cho ghita / Nối vòng tay lớn

Nối vòng tay lớn

Nhạc Trịnh Công Sơn, Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar


Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar

noivong-1.jpg
noivong-2.jpg

Các thao tác trên Tài liệu