Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Nhạc soạn cho ghita / Ta đã thấy gì trong đêm nay

Ta đã thấy gì trong đêm nay

- Webmaster cập nhật lần cuối 21/08/2006 16:05
Nhạc Trịnh Công Sơn, Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar


Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar

tada-1.jpg
tada-2.jpg

Các thao tác trên Tài liệu