Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Nhạc soạn cho ghita / Ta đã thấy gì trong đêm nay

Ta đã thấy gì trong đêm nay

Nhạc Trịnh Công Sơn, Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar


Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar

tada-1.jpg
tada-2.jpg

Các thao tác trên Tài liệu