Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Nhạc soạn cho ghita / Tình xa

Tình xa

Nhạc Trịnh Công Sơn, Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar


Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar

tinhxa-1.jpg
tinhxa-2.jpg

Các thao tác trên Tài liệu