Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Nhạc soạn cho ghita / Tôi ru em ngủ

Tôi ru em ngủ

Nhạc Trịnh Công Sơn, Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar


Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar

toiru-1.jpg
toiru-2.jpg

Các thao tác trên Tài liệu