Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Mừng sinh nhật

Mừng sinh nhật

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/07/2014 15:52
Trịnh Công Sơn

Mừng em sinh nhật thứ bao nhiêu
Bao nhiêu sinh nhật cũng không nhiều
Này anh em chị hãy vui theo
Bao nhiêu sinh nhật cũng chia đều.

Nguồn
Tuyển tập nhạc trẻ Áo Trắng, Nhà xuất bản Trẻ, in 2000 cuốn khổ 10x20.5cm, GPXB cấp ngày 2/12/1995, nộp lưu chiểu 8/1996.


Cám ơn anh Bùi Quan Thuận đã chuyển cho chúng tôi bài này.


Các thao tác trên Tài liệu