Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Muôn trùng biển ơi

Muôn trùng biển ơi

- Webmaster cập nhật lần cuối 25/06/2018 09:19
Trịnh Công Sơn, 1996

Biển ơi
Có người im lặng, có người vui đùa
Là tại sao là tại sao
Có người im lặng, có người vui đùa, giữa cuộc vui
Biển ơi
Gió mùa đang về mang nặng câu thề
Sóng đùa suốt mùa
Sóng đùa biển khơi à.. à.. ơi em đùa đùa chơi à.. ơi
Bờ xa có người im lặng
Biển ơi

Có tình vui đùa có tình ơ hờ là tại sao
Là tại sao có tình ân cần
Có tình không tình giữa vực sâu
Biển ơi
Cát mòn thân rồi, gió mòn thân rồi
Gió mòn, cát mòn

Biển ơi
Có người im lặng
Biển ơi
Có người muôn trùng
Biển ơi
Có người im lặng
Biển ơi
Có người muôn trùng
Biển ơi
Có người vui đùa
Biển ơi
Có người xa vắng.


Nguồn
Bản TCS chép tay
Chú thích
Trong bản Muôn trùng biển ơi do TCS chép tay mà Frank Gerke/Trịnh Công Long còn cất giữ, tác giả có đề "Viết tặng Huyên, Mủi Né Phan Thiết, 1996 tháng 5". Còn BÝ_03/tr. 39 thì cho bản này ra đời năm 2000, có lẽ lộn với bản Biển nghìn thu ở lại ?


Các thao tác trên Tài liệu