Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Ngọn lửa

Ngọn lửa

- Webmaster cập nhật lần cuối 12/10/2008 17:35
Trịnh Công Sơn, 1971


Chiều nay qua công viên nơi anh ngồi
Cỏ hôm nay đã xanh tươi
Chiều nay qua công viên tôi đứng lại
Nhớ anh buối sáng lửa ngời

Trên công viên chiều nay
Đèn thôi giăng và cờ thôi bay
Nhưng sao trong tim tôi vẫn tràn đầy
Bóng dáng người ngồi

Ô hay người về
Ô hay người đã về
Hiện về thân chim câu
Cỏ mừng bay lao xao
Về đậu trong tim đồng bào

Rồi đây trên quê hương đã vắng người
Lửa vẫn còn cháy quanh đây
Lửa thiêng nơi quê hương không biết mỏi
Đấu tranh dựng nước từng ngày.

Ghi chú
Còn có tên Ngọn lửa Thích Chơn Thể (Trịnh Công Sơn, Có một thời như thế, tr. 85)). Đại đức Thích Chơn Thể tự thiêu tại công viên trước mặt trường Đồng Khánh, 9/5/71, Huế. Ngoài ra theo Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ thiên tài, tr. 29), Trịnh Công Sơn cũng có gởi cho tạp chí Đối Diện một nhạc phẩm có tên tương tựa như thế (Ngọn lửa?).

Các thao tác trên Tài liệu