Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Nhân danh Việt nam

Nhân danh Việt nam

- Webmaster cập nhật lần cuối 31/08/2014 12:03
Trịnh Công Sơn, <>1970

Trịnh Công Sơn hát
Băng "Kinh Việt Nam" (1972)

Nhân danh Hòa Bình ta chống chiến tranh
Nhân danh cơm áo ta chống chiến tranh
Nhân danh xương máu ta quyết đòi Hòa Bình
Nhân danh Việt Nam ta chống chiến tranh

Nhân danh phú cường ta chống chiến tranh
Nhân danh đổ nát ta chống chiến tranh
Nhân danh mơ ước ta quyết đòi Hòa Bình
Nhân danh tình thương ta chống chiến tranh

(hát 2 lần)

Chú thích
Trên một hình màu trong cuốn sách Trịnh Công Sơn, Có một thời như thế , người ta có thể thấy rõ lời bài này chép trên bản đen cho sinh viên Huế tập hát với TCS (1971?).


Các thao tác trên Tài liệu