Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Như hòn bi xanh

Như hòn bi xanh

- Webmaster cập nhật lần cuối 31/08/2014 14:36
Trịnh Công Sơn, <=1980

Trịnh Công Sơn và Thanh Hải hát
CD "Tôi Sẽ Nhớ", 1980

1 - Như một hòn bi xanh
Trái đất này quay tròn
Căn nhà ta nằm nhỏ
Trong một lòng quê hương

ĐK :
Này em trong mỗi con tim
Nhớ mang quê hương của mình

2 - Như một hòn bi xanh
Trái đất này quay tròn
Đất già cho đời trẻ
Nên đời được yêu luôn

(ĐK)

3 - Như một hòn bi xanh
Trái đất này quay tròn
Nơi này ta cùng gặp
Những ngày buồn vui chung

(ĐK)

4 - Như một hòn bi xanh
Trái đất này quay tròn
Vô tình ta cùng chọn
Nơi này làm quê chung

(ĐK)

Chú thích
Như hòn bi xanh là một trong những bản thường được trình diễn trong các chương trình của Nhóm sáng tác mới của những năm đầu 80.

Các thao tác trên Tài liệu