Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Nhưng hôm nay

Nhưng hôm nay

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/07/2014 15:52
Trịnh Công Sơn, <=1967

1. Thuở đó yên vui
Mẹ Việt Nam ngồi
Ngày đêm tiếng cười
Rộn ràng khắp nơi
Một nước linh thiêng
Một màu da vàng
Người dân no lành
Hội hè suốt năm

Nhưng hôm nay
Quê hương là miền Nam
Quê hương là trái sáng
Quê hương chở đầy hòm
Nhưng hôm nay
Quê hương làm nhà hầm
Quê hương thở đạn mìn
Những đứa trẻ chạy bom

Nhưng hôm nay
Quê hương là tàu bay
Quê hương là đồng cháy
Quê hương là ruộng gầy
Nhưng hôm nay
Quê hương là Hà Nội
Quê hương là cuộc đời
Những đứa trẻ mồ côi

2. Ruộng lúa mênh mông
Điệu hò xa gần
Ngày xưa thanh bình
Một đời sống yên
Ngày tháng xanh xanh
Làm người da vàng
Đầu non cuối ghềnh
Dựng nhà đắp sông

Nhưng hôm nay
Quê hương là miền Nam
Quê hương là nhà trống
Dân quê bỏ ruộng làng
Nhưng hôm nay
Quê hương là thù hận
Quê huơng ngồi nhọc nhằn
Với vết đạn đầy thân

Nhưng hôm nay
Quê hương là cuộn gai
Quê hương là dày xéo
Quê hương là lạc loài
Nhưng hôm nay
Quê hương là Hà Nội
Quê hương là tù đày
Những phố nhà tả tơi.


Các thao tác trên Tài liệu