Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Ông Tiên vui

Ông Tiên vui

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/07/2014 15:52
Trịnh Công Sơn, 1963

Ông Tiên vui ông có cái râu dài
Đêm ông thường dạo chơi trên đỉnh mây
Ông Tiên vui ông thường hay nói dối
Chốn thiên đình không còn tháng ngày trôi

Ông Tiên vui ông có cái căn nhà
Trên đình đồi hằng đêm ông ghé qua
Hôm em lên ông chợt đi đâu vắng
Lúc em về em buồn đến ngẩn ngơ.


Ghi chú
Bài hát này đã được đăng lại trên nhiều bài báo. Mỗi lần, lời của câu đầu có thay đổi một tí :

Theo Nguyễn Thanh Ty, Văn Học, số 186 & 187 (10&11/2001), tr. 210 :

Ông Tiên vui ông có cái râu dài
Đêm ông về nằm yên trên đỉnh mây
Hôm em lên ông chợt đi đâu vắng
Lúc em về em buồn đến ngẩn ngơ
Theo Nguyễn Đắc Xuân, "Trịnh Công Sơn với cao nguyên bụi đỏ sương mù", đăng báo trong nước, khoảng cuối 2001-đầu 2002 :

Ông Tiên vui ông có cái râu dài
Đêm ông thường ngủ yên trên đỉnh mây
Ông Tiên vui ông thường hay nhắc đến
Chốn Thiên đình chẳng còn tháng ngày trôi

Các thao tác trên Tài liệu