Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Rơi lệ ru người

Rơi lệ ru người

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/07/2014 15:52
Trịnh Công Sơn, 1976?

1. Thí dụ bây giờ tôi phải ra đi
Tôi phải đi tay chia ly cùng đời sống này
Có nhiều hôm đưa chân tôi về biên giới mới
Nghe ra quanh tôi đêm dài có còn ai trong yên vui còn yêu dấu ngồi
Rơi lệ ru người từ đây

2. Thí dụ bây giờ em phải ra đi
Em phải đi đôi tay em dù ưu ái đời
Em phải đi đôi môi ngon dù chưa chín tới
Quanh em trăm năm khép lại có còn ai mang hoa tươi về yêu dấu ngồi
Quên đời xoá hết cuộc vui

Có còn có còn em im lìm trong chiều hôm
Nước mắt rơi cho tình nhân
Nếu còn nếu còn em xin được xin nằm yên đất đá hân hoan một miền

3. Nếu thật hôm nào em bỏ đi
Em bỏ đi sau lưng em còn con phố dài
Những hàng cây loan tin nhau rồi im tiếng nói
Quanh đây hoang vu tiếng cười
Có ngày xưa em theo tôi cùng ra quán ngồi
Bên đường xe ngựa ngược xuôi

4. Nếu thật hôm nào tôi phải đi
Tôi phải đi ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng
Với bình minh hay đêm khuya và từng trưa nắng
Bao nhiêu sen xanh sen hồng
Với dòng sông hay anh em và những phố phường
Chắc lòng rất khó bình an.


Chú thích
Còn có tên là Thí dụ. Theo Khánh Ly, "(...) bài Rơi lệ ru người anh (TCS) viết sau năm 1975 khi anh nghĩ là tôi đã chết trên Biển Đông, và anh viết bài đó cho tôi. Rồi mãi đên năm 90, 91, anh mới tìm lại được bài hát đó và anh đã tập cho tôi khi anh qua đây (Canada) năm 92". "Khánh Ly: Những lời tử tế ông Sơn dạy tôi", Trường Kỳ, Văn, số 53 & 54 (tháng 5 & 6, 2001), tr. 118-124.


Các thao tác trên Tài liệu