Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Rừng xanh xanh mãi

Rừng xanh xanh mãi

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/07/2014 15:52
Trịnh Công Sơn, <=1992

Rừng xanh bao nhiêu lá
Lá bao nhiêu trên cành
Cây xanh bao nhiêu tuổi
Cây già bao nhiêu năm

Rừng xanh rừng xanh
Em cây non mới đến
Tôi đứng đó trầm ngâm

Rừng xanh bao nhiêu gió
Gió qua đây bao lần
Bao nhiêu lần lá rụng
Bao nhiêu chồi đã lên

Rừng xanh rừng xanh
Cây non là em đó
Còn tôi cây chưa già

Tuổi thơ xanh mãi
Với trái tim vui
Rừng ơi xanh hoài
Mái tóc giùm tôi.


Các thao tác trên Tài liệu