Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Sóng về đâu

Sóng về đâu

- Webmaster cập nhật lần cuối 10/07/2014 15:52
Trịnh Công Sơn, 1995

1. Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng xô tôi ngã dưới chân người
Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng về đâu

Sóng bạc đầu và núi chìm sâu
Ta về đâu đó
Về chốn nào mây phủ chiêm bao
Cạn suối nguồn bốn bề nương dâu
Ta tìm em nơi đâu

Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng nằm đau
Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng xô tôi ngã giữa tim người

2. Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng cho tôi thấy hết tim người
Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng về đâu

Giấc ngủ nào giường chiếu quạnh hiu
Trăng mờ quê cũ
Người đứng chờ gió đồng vi vu
Vạt nắng vàng nhắc lời thiên thu
Nhớ ngàn năm trôi qua

Biển sóng biển sóng đừng trôi xa
Bao năm chờ đợi sóng gần ta
Biển sóng biển sóng đừng âm u
Đừng nuôi trong ấy trái tim thù

Biển sóng đừng xô nhau.


Chú thích
Trên bản Sóng về đâu do TCS chép tay in lại trong Trịnh Công Sơn, Người hát rong qua nhiều thế hệ, tr. 405, có đề " Đêm. tháng 11. 1995, Trịnh Công Sơn (thảo như chữ ký) viết tặng Phạm Phú Ngọc Trai những ngày tháng hoang đường".


Các thao tác trên Tài liệu